to expel an evil by a ritualistic ceremony

listen to the pronunciation of to expel an evil by a ritualistic ceremony
İngilizce - Türkçe

to expel an evil by a ritualistic ceremony teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

exorcist
kötü ruhları kovan kimse
exorcist
üfürükçü
exorcist
{i} cinci hoca

Avrupalılar iblislerin kıtasını temizlemek için bir cinci hoca tuttu. - The Europeans hired an exorcist to cleanse their continent of demons.

exorcist
{i} dua ile ruhları defeden kimse
exorcist
{i} cinci

Avrupalılar iblislerin kıtasını temizlemek için bir cinci hoca tuttu. - The Europeans hired an exorcist to cleanse their continent of demons.

exorcist
duayla şeytan kovan kimse
İngilizce - İngilizce
exorcist
to expel an evil by a ritualistic ceremony

  Heceleme

  to ex·pel an e·vil by a ri·tu·al·is·tic cer·e·mo·ny

  Türkçe nasıl söylenir

  tı îkspel ın ivıl bay ı rîçuılîstîk serımōni

  Telaffuz

  /tə əkˈspel ən ˈēvəl ˈbī ə ˌrəʧo͞oəˈləstək ˈserəˌmōnē/ /tə ɪkˈspɛl ən ˈiːvəl ˈbaɪ ə ˌrɪʧuːəˈlɪstɪk ˈsɛrəˌmoʊniː/

  Günün kelimesi

  artiodactyl