to enter or force a way into the interior parts of

listen to the pronunciation of to enter or force a way into the interior parts of
İngilizce - Türkçe

to enter or force a way into the interior parts of teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

penetrate
nüfuz etmek
penetrate
{f} delip geçmek
penetrate
{f} içine girmek
penetrate
(Askeri) yarmak
penetrate
içine girip yayılmak
penetrate
çakmak (kazık vb)
penetrate
oturtmak
penetrate
sızmak
penetrate
(içine) girmek
penetrate
(Politika, Siyaset) etkisi altına almak
penetrate
çözmek
penetrate
dalmak
penetrate
(İnşaat) içine işlemek, nüfuz etmek
penetrate
{f} sokulmak
penetrate
(fiil) içine girmek, arasından geçmek, sokulmak, işlemek, içyüzünü anlamak, nüfuz etmek
penetrate
(Tekstil) içine işlemek, içine girmek
penetrate
{f} etkilemek
penetrate
{f} sızmak, gizlice girmek
İngilizce - İngilizce
penetrate
to enter or force a way into the interior parts of

  Heceleme

  to en·ter or force a way in·to the in·te·ri·or parts of

  Türkçe nasıl söylenir

  tı entır ır fôrs ı wey întı dhi întîriır pärts ıv

  Telaffuz

  /tə ˈentər ər ˈfôrs ə ˈwā əntə ᴛʜē ənˈtərēər ˈpärts əv/ /tə ˈɛntɜr ɜr ˈfɔːrs ə ˈweɪ ɪntə ðiː ɪnˈtɪriːɜr ˈpɑːrts əv/

  Günün kelimesi

  senescent