to encourage; to incite, to provoke, to abet

listen to the pronunciation of to encourage; to incite, to provoke, to abet
İngilizce - Türkçe
kızıştırmak
to encourage; to incite, to provoke, to abet