to dull the edge or point of by making it thicker; to make blunt

listen to the pronunciation of to dull the edge or point of by making it thicker; to make blunt
İngilizce - Türkçe

to dull the edge or point of by making it thicker; to make blunt teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

blunt
köreltmek
blunt
küt
blunt
kesmez
blunt
bıçak vb kör
blunt
{f} körleştir
blunt
keskin olmayan,v.körleştir: adj.keskin olmayan
blunt
kaba
blunt
körleştirmek
blunt
{f} kesmek (iştah vb)
blunt
{s} kör

Kılıcım kör olabilir ama o senin gibi biri için fazlasıyla yeterli. - My sword may be blunt, but that's more than enough for someone like you.

Dan Matt'i kör ve duyarsız olduğu için sevmiyor. - Dan dislikes Matt because he's blunt and insensitive.

blunt
açıkça

Hiç kimse bunu çok açıkça söylemeyecek ama bunun özü odur. - Nobody will say it so bluntly, but that is the gist of it.

blunt
{s} patavatsız
blunt
önünü almak
blunt
(Tıp) Hissetme yeteneği azalmış kimse, hissiz
blunt
{s} anlayışsız
blunt
gabi
blunt
anlayışı kıt
İngilizce - İngilizce
blunt
to dull the edge or point of by making it thicker; to make blunt