to describe or represent as evil or diabolic

listen to the pronunciation of to describe or represent as evil or diabolic
İngilizce - Türkçe

to describe or represent as evil or diabolic teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

demonize
şeytanlaştırmak
demonize
{f} öcü ile korkutmak
demonize
{f} şeytan gibi göstermek
demonize
şeytana dönüştürmek
İngilizce - İngilizce
demonize
to describe or represent as evil or diabolic