to deceive, or get the better of, by artifice or cunning; to outwit; to cheat

listen to the pronunciation of to deceive, or get the better of, by artifice or cunning; to outwit; to cheat
İngilizce - Türkçe

to deceive, or get the better of, by artifice or cunning; to outwit; to cheat teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

overreach
hile ile yenmek
overreach
yetişip geçmek
overreach
dolandır
overreach
{f} ötesine geçmek
overreach
dolandırmak yürürken art ayağının tırnağı ön ayağının ökçesine dokunmak fazla yüklen
overreach
{f} boyunu aşmak
overreach
{f} arka ayağı ön ayağına değmek (at)
overreach
{f} aldatmak, dolandırmak
İngilizce - İngilizce
overreach
to deceive, or get the better of, by artifice or cunning; to outwit; to cheat