to cry out violently or shrilly

listen to the pronunciation of to cry out violently or shrilly
İngilizce - Türkçe

to cry out violently or shrilly teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

scream
bağırmak

Keşke Tom sürekli bağırmaktan vazgeçse. - I wish Tom would stop screaming all the time.

Canım bağırmak istedi. - I felt like screaming.

scream
{f} çığlık atmak

O kadar kızgınım ki çığlık atmak ve her şeyi kırmak istiyorum! - I'm so mad I want to scream and break everything!

Tom çığlık atmak için ağzını açtı. - Tom opened his mouth to scream.

scream
{i} çığlık

Bebek bütün gece çığlık attı. - The baby screamed all night.

Birisi onun kolundan tuttuğunda o korkudan çığlık attı. - She screamed with horror as someone took hold of her arm.

scream
{i} komik tip
scream
{f} çığlık at

Birinin çığlık attığını duydum. - I heard someone scream.

Tom yardım için çığlık attı. - Tom screamed for help.

scream
çığlığı basmak
scream
matrak kimse veya şey
scream
haykırı
scream
haykır

O, dehşetle haykırdı. - She screamed with terror.

scream
çığlık koparmak
scream
komik kimse/şey
scream
komedi
scream
{i} feryat
scream
{i} haykırış
scream
{i} bağırma

İncinmeden önce bağırma. - Don't scream before you get injured.

Bağırmak ve çığlık atmak seni hiç bir yere götürmez. - Yelling and screaming is not going to get you anywhere.

scream
{f} feryat etmek, acı acı haykırmak, çığlık atmak
scream
{i} çok komik şey
İngilizce - İngilizce
{v} scream
to cry out violently or shrilly