to completely alter the form of

listen to the pronunciation of to completely alter the form of
İngilizce - Türkçe

to completely alter the form of teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

transmogrify
şeklini değiştirmek
transmogrify
değiştir
transmogrify
{f} into -i (acayip/gülünç bir şekle) sokmak: Only a brief association with them sufficed to transmogrify her into a hippie. Onlarla kısa bir
transmogrify
{f} şeklini değiştirmek (alay)
transmogrify
(fiil) şeklini değiştirmek (alay)
transmogrify
acayip şekle sokmak
İngilizce - İngilizce
transmogrify
to completely alter the form of

  Heceleme

  to com·plete·ly al·ter the form of

  Türkçe nasıl söylenir

  tı kımplitli ôltır dhi fôrm ıv

  Telaffuz

  /tə kəmˈplētlē ˈôltər ᴛʜē ˈfôrm əv/ /tə kəmˈpliːtliː ˈɔːltɜr ðiː ˈfɔːrm əv/