to complain or argue in a trivial or petty manner

listen to the pronunciation of to complain or argue in a trivial or petty manner
İngilizce - Türkçe

to complain or argue in a trivial or petty manner teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

quibble
kaçamaklı konuşmak
quibble
boşyere tartış
quibble
gargaraya getirmek
quibble
gerçek sorundan uzaklaşıp küçük şeylerle tartışma
quibble
lafı çevirme
quibble
önemsiz konular üzerinde tartışmak
quibble
Önemsiz bir mesele üzerinde durmak, önemsiz bir meseleyi tartışmak
quibble
{f} kılı kırk yarmak
quibble
{i} kaçamaklı cevap

Detaylar hakkında kaçamaklı cevap verme. - Don't quibble about the details.

quibble
cinas
quibble
{i} baştan savma cevap
quibble
{i} baştan savma cevap, kaçamaklı söz
quibble
(fiil) kaçamaklı cevap vermek, kelime oyunu yapmak, lafı çevirmek, kılı kırk yarmak
quibble
tartış
quibble
{f} lafı çevirmek
quibble
{i} kelime oyunu

Önemsiz konularda kelime oyunu yapmayalım. - Let's not quibble over trivial matters.

quibble
iki manalı söz
quibble
{f} kelime oyunu yapmak
İngilizce - İngilizce
quibble

They are constantly quibbling over insignificant details.

to complain or argue in a trivial or petty manner

  Heceleme

  to com·plain or ar·gue in a tri·vi·al or Pet·ty man·ner

  Türkçe nasıl söylenir

  tı kımpleyn ır ärgyu în ı trîviıl ır peti mänır

  Telaffuz

  /tə kəmˈplān ər ˈärgyo͞o ən ə ˈtrəvēəl ər ˈpetē ˈmanər/ /tə kəmˈpleɪn ɜr ˈɑːrɡjuː ɪn ə ˈtrɪviːəl ɜr ˈpɛtiː ˈmænɜr/

  Günün kelimesi

  tachyphagia