to come into renewed freshness, vigor, or activity; to revive

listen to the pronunciation of to come into renewed freshness, vigor, or activity; to revive
İngilizce - Türkçe

to come into renewed freshness, vigor, or activity; to revive teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

recrudesce
yeniden olmak
recrudesce
patlak vermek
recrudesce
{f} tekrarlamak (hastalık vb.)
recrudesce
recrudescence nüksetme
recrudesce
nüksetmek recrudescent tekrar vaki olan
recrudesce
{f} açılmak (yara)
recrudesce
nükseden
recrudesce
{f} nüksetmek
recrudesce
{f} yeniden kötüleşmek
recrudesce
yeniden gelme
recrudesce
nükset
recrudesce
(fiil) yeniden kötüleşmek, kötüye gitmek, nüksetmek, tekrarlamak (hastalık vb.), açılmak (yara)
recrudesce
{f} kötüye gitmek
İngilizce - İngilizce
recrudesce
to come into renewed freshness, vigor, or activity; to revive