to come from ruined

listen to the pronunciation of to come from ruined
İngilizce - Türkçe
viran duruma gelmek
to come from
geliyor
to come from
gelmek

O bir yerden gelmek zorundaydı. - It had to come from somewhere.

to come from ruined

  Türkçe nasıl söylenir

  tı kʌm fırm ruınd

  Telaffuz

  /tə ˈkəm fərm ˈro͞oənd/ /tə ˈkʌm fɜrm ˈruːənd/

  Günün kelimesi

  oust