to cast from supertype to subtype

listen to the pronunciation of to cast from supertype to subtype
İngilizce - Türkçe

to cast from supertype to subtype teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

downcast
(gözler) yere doğru bakan
downcast
{s} üzgün

Üzgün gözlerle odadan çıktı. - She went out of the room with downcast eyes.

downcast
aşağı bakan/üzgün
downcast
{i} havalandırma bacası
downcast
aşağıya yönelme
downcast
{s} mahzun
downcast
{s} üzgün, morali bozuk
downcast
maden ocağına hava veren boru
downcast
{s} hüzünlü
downcast
{s} aşağıya doğru (baca)
downcast
{s} aşağıya yönelmiş
downcast
{i} hava kuyusu
İngilizce - İngilizce
downcast
to cast from supertype to subtype