to be pressed for sth

listen to the pronunciation of to be pressed for sth
İngilizce - Türkçe
sıkışık olmak
to be for
taraftar olmak
be pressed for
sıkışmak
be pressed for
ihtiyacı olmak
be pressed for
darda olmak
İngilizce - İngilizce

to be pressed for sth teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

be pressed for
be stressed for -, be in need of -
to be pressed for sth