to be infested with lice

listen to the pronunciation of to be infested with lice
İngilizce - Türkçe
bitlenmek
be infested with
-in içinde/üzerinde çok olmak, ile dolu olmak: The area's infested with bandits. Bölge haydut dolu
be infested with lice
bitlenmek
infested with lice
bitlenmek
infested with lice
bitli
İngilizce - İngilizce

to be infested with lice teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

infested with lice
{s} pediculous
to be infested with lice