to be difficult in bargaining; to stick at small matters; to chaffer; to higgle

listen to the pronunciation of to be difficult in bargaining; to stick at small matters; to chaffer; to higgle
İngilizce - Türkçe

to be difficult in bargaining; to stick at small matters; to chaffer; to higgle teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

haggle
{f} pazarlık etmek
haggle
{i} pazarlık

Daha sonra fiyat üzerine pazarlık yapabiliriz. - We can haggle over price later.

haggle
çekişmek
haggle
tartışmak
haggle
{f} pazarlık et
haggle
{f} sıkı pazarlık etmek
haggle
{f} sıkı pazarlık etmek, çekişe çekişe pazarlık etmek
İngilizce - İngilizce
haggle
to be difficult in bargaining; to stick at small matters; to chaffer; to higgle