to assign a resource for use in performing a specific task

listen to the pronunciation of to assign a resource for use in performing a specific task
İngilizce - İngilizce
Allocate
to assign a resource for use in performing a specific task

  Heceleme

  to as·sign a re·source for use in per·form·ing a spe·cif·ic task

  Türkçe nasıl söylenir

  tı ısayn ı risôrs fôr yus în pırfôrmîng ı spısîfîk täsk

  Telaffuz

  /tə əˈsīn ə ˈrēsôrs ˈfôr ˈyo͞os ən pərˈfôrməɴɢ ə spəˈsəfək ˈtask/ /tə əˈsaɪn ə ˈriːsɔːrs ˈfɔːr ˈjuːs ɪn pɜrˈfɔːrmɪŋ ə spəˈsɪfɪk ˈtæsk/

  Günün kelimesi

  glower