to arouse, as emotion, interest, or the like

listen to the pronunciation of to arouse, as emotion, interest, or the like
İngilizce - Türkçe

to arouse, as emotion, interest, or the like teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

awaken
{f} uyandırmak
awaken
uyanmak
awaken
{f} gözü açılmak
awaken
awaken uyan/uyandır
awaken
{f} to -in farkına varmak
awaken
{f} ikaz etmek
awaken
{f} farkına varmak
İngilizce - İngilizce
awaken
to arouse, as emotion, interest, or the like