to apprise, inform

listen to the pronunciation of to apprise, inform
İngilizce - Türkçe

to apprise, inform teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

appraise
değer biçmek
to inform
(Hukuk) bilgilendirmek

Kararımla ilgili onu bilgilendirmek için yazdım. - I wrote to inform him of my decision.

appraise
değer biç

Tom onu almadan önce bir ressam tarafından tabloya bir değer biçtirdi. - Tom had the painting appraised by an expert before he bought it.

appraise
tahmin appraiser muhammin
appraise
(Mimarlık) değer biçmek kıymet takdir etmek
appraise
{f} değerlendirmek
appraise
kıymet takdir etme
appraise
{f} fiyat saptamak
appraise
{f} değer biçmek, kıymet takdir etmek
appraise
appraisement değer biçme
to inform
(Hukuk) haberdar etmek

Bu, sizi adres değişikliğimden haberdar etmek için. Lütfen posta listenizi güncelleyiniz. - This is to inform you of my address change. Please update your mailing list.

İngilizce - İngilizce
appraise
to apprise, inform