to amuse oneself divertingly or playfully; to cavort or gambol

listen to the pronunciation of to amuse oneself divertingly or playfully; to cavort or gambol
İngilizce - Türkçe

to amuse oneself divertingly or playfully; to cavort or gambol teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

disport
eğlenmek
disport
oynama
disport
oyalanma
disport
eğlendir
disport
eğlenme
İngilizce - İngilizce
disport
to amuse oneself divertingly or playfully; to cavort or gambol