to alter the form of something completely

listen to the pronunciation of to alter the form of something completely
İngilizce - Türkçe

to alter the form of something completely teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

transmogrify
şeklini değiştirmek
transmogrify
değiştir
transmogrify
{f} into -i (acayip/gülünç bir şekle) sokmak: Only a brief association with them sufficed to transmogrify her into a hippie. Onlarla kısa bir
transmogrify
{f} şeklini değiştirmek (alay)
transmogrify
(fiil) şeklini değiştirmek (alay)
transmogrify
acayip şekle sokmak
İngilizce - İngilizce
transmogrify
to alter the form of something completely

  Heceleme

  to al·ter the form of some·thing com·plete·ly

  Türkçe nasıl söylenir

  tı ôltır dhi fôrm ıv sʌmthîng kımplitli

  Telaffuz

  /tə ˈôltər ᴛʜē ˈfôrm əv ˈsəmᴛʜəɴɢ kəmˈplētlē/ /tə ˈɔːltɜr ðiː ˈfɔːrm əv ˈsʌmθɪŋ kəmˈpliːtliː/