to admonish, caution, advise, tell

listen to the pronunciation of to admonish, caution, advise, tell
İngilizce - Türkçe

to admonish, caution, advise, tell teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

forewarn
{f} önceden uyarmak/ikaz etmek
forewarn
önceden uyar

Sen önceden uyarıldın. - You've been forewarned.

forewarn
önceden uyarmak
forewarn
önceden haber vermek
forewarn
{f} uyarmak
forewarn
{f} ikaz etmek
forewarn
önceden ikaz etmek
İngilizce - İngilizce
{v} forewarn
to admonish, caution, advise, tell