titrasyon

listen to the pronunciation of titrasyon
Türkçe - İngilizce
titration

Phenolphthalein is an indicator used in acid-base titrations. - Fenolftalein asit baz titrasyonlarında kullanılan bir göstergedir.

standardization
diferansiyel titrasyon
differential titration
elektrometrik titrasyon
electrometric titration
geri titrasyon
back titration
kondüktometrik titrasyon
conductometric titration
Türkçe - Türkçe
Volumetrik analiz, bir solüsyonun belli bir ölçüye göre ayarlanması, titre
(Kimya) Bir çözeltide (analit) bulunan madde miktarının , derişimi kesin olarak bilinen bir titrantla verdiği kimyasal tepkime sonrasında harcanan hacmi, eşdeğer gram sayısı yardımı ile bulunması için kullanılan yöntemdir
titrasyon