thunderous

listen to the pronunciation of thunderous
İngilizce - Türkçe
şiddetli

Soprano performansı için şiddetli alkış aldı. - The soprano received thunderous applause for her performance.

sağır edici
gümbürtülü: The thunderous applause with which that speech was greeted still rings in her ears. O nutkun yol açtığı alkış tufanı hâlâ
gök gürlemesi gibi ses çıkaran
{s} gürleyen
{s} 1. gümbürtülü: The thunderous applause with which that speech was greeted still rings in her ears. O nutkun yol açtığı alkış tufanı hâlâ
thunderous applause alkış tufanı
{s} gök gürültüsü gibi
{s} gök gürültülü
thunderouslygök gürlemesi gibi
gök gürlemesi hasıl eden
gümbürtülü
thunderously
gök gürültülü şekilde
thunderous