three strokes under par for a given hole

listen to the pronunciation of three strokes under par for a given hole
İngilizce - İngilizce
Albatross
three strokes under par for a given hole

  Heceleme

  three strokes un·der par for a giv·en hole

  Türkçe nasıl söylenir

  thri strōks ʌndır pär fôr ı gîvın hōl

  Telaffuz

  /ˈᴛʜrē ˈstrōks ˈəndər ˈpär ˈfôr ə ˈgəvən ˈhōl/ /ˈθriː ˈstroʊks ˈʌndɜr ˈpɑːr ˈfɔːr ə ˈɡɪvən ˈhoʊl/