this section includes related material by topic

listen to the pronunciation of this section includes related material by topic
İngilizce - İngilizce
appendixes
this section includes related material by topic

  Heceleme

  this sec·tion includes re·la·ted ma·te·ri·al by top·ic

  Türkçe nasıl söylenir

  dhîs sekşın înkludz rileytıd mıtîriıl bay täpîk

  Telaffuz

  /ᴛʜəs ˈseksʜən ənˈklo͞odz rēˈlātəd məˈtərēəl ˈbī ˈtäpək/ /ðɪs ˈsɛkʃən ɪnˈkluːdz riːˈleɪtəd məˈtɪriːəl ˈbaɪ ˈtɑːpɪk/

  Günün kelimesi

  languid