this occurs when more than one person simultaneously sees an apparition

listen to the pronunciation of this occurs when more than one person simultaneously sees an apparition
İngilizce - İngilizce
Collective vision
this occurs when more than one person simultaneously sees an apparition

  Heceleme

  this occurs when more than one per·son si·mul·ta·ne·ous·ly sees an ap·pa·ri·tion

  Türkçe nasıl söylenir

  dhîs ıkırz hwen môr dhın hwʌn pırsın saymılteyniısli siz ın äpırîşın

  Telaffuz

  /ᴛʜəs əˈkərz ˈhwen ˈmôr ᴛʜən ˈhwən ˈpərsən ˌsīməlˈtānēəslē ˈsēz ən ˌapərˈəsʜən/ /ðɪs əˈkɜrz ˈhwɛn ˈmɔːr ðən ˈhwʌn ˈpɜrsən ˌsaɪməlˈteɪniːəsliː ˈsiːz ən ˌæpɜrˈɪʃən/

  Günün kelimesi

  ogee