thin plate of wood built into a musical instrument to increase resonance

listen to the pronunciation of thin plate of wood built into a musical instrument to increase resonance
İngilizce - Türkçe

thin plate of wood built into a musical instrument to increase resonance teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

soundboard
ses yansıtıcısı
soundboard
sounding board keman gövdesi gibi sesi aksettirme vasıtası
soundboard
tasarlanan şeyin etkisini ölçmek için denenen kimse
İngilizce - İngilizce
{i} soundboard
thin plate of wood built into a musical instrument to increase resonance

  Heceleme

  thin Plate of wood built in·to a mu·si·cal in·stru·ment to in·crease res·o·nance

  Türkçe nasıl söylenir

  thîn pleyt ıv wûd bîlt întı ı myuzîkıl înstrımınt tı înkris rezınıns

  Telaffuz

  /ˈᴛʜən ˈplāt əv ˈwo͝od ˈbəlt əntə ə ˈmyo͞ozəkəl ˈənstrəmənt tə ənˈkrēs ˈrezənəns/ /ˈθɪn ˈpleɪt əv ˈwʊd ˈbɪlt ɪntə ə ˈmjuːzɪkəl ˈɪnstrəmənt tə ɪnˈkriːs ˈrɛzənəns/

  Günün kelimesi

  best gold