the way of looking at things apart from technical or special training

listen to the pronunciation of the way of looking at things apart from technical or special training
İngilizce - Türkçe

the way of looking at things apart from technical or special training teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

common sense
sağduyu

Tom Mary'nin sağduyudan yoksun olduğunu düşünüyor. - Tom thinks Mary lacks common sense.

Tom Mary'nin ondan yapmasını istediğini yapmak için oldukça çok fazla sağduyuya sahiptir. - Tom has way too much common sense to do what Mary's asking him to do.

common sense
hasse-i selime
common sense
akıl fikir
common sense
{i} aklıselim

İnşallah aklıselim hakim olur. - Let's hope that common sense prevails.

İngilizce - İngilizce
“common sense”
common sense
the way of looking at things apart from technical or special training

  Heceleme

  the way of looking at things a·part from tech·ni·cal or spe·cial train·ing

  Türkçe nasıl söylenir

  dhi wey ıv lûkîng ät thîngz ıpärt fırm teknîkıl ır speşıl treynîng

  Telaffuz

  /ᴛʜē ˈwā əv ˈlo͝okəɴɢ ˈat ˈᴛʜəɴɢz əˈpärt fərm ˈteknəkəl ər ˈspesʜəl ˈtrānəɴɢ/ /ðiː ˈweɪ əv ˈlʊkɪŋ ˈæt ˈθɪŋz əˈpɑːrt fɜrm ˈtɛknɪkəl ɜr ˈspɛʃəl ˈtreɪnɪŋ/

  Günün kelimesi

  hypercorrection