the transmission of thermal energy via conduction, convection or radiation

listen to the pronunciation of the transmission of thermal energy via conduction, convection or radiation
İngilizce - Türkçe

the transmission of thermal energy via conduction, convection or radiation teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

heat transfer
ısı nakli
heat transfer
ısı transferi
heat transfer
ısı aktarımı
heat transfer
işi transferi
heat transfer
(Askeri) ISI AKTARMASI (HV.): Örneğin; ısının, bir roket motoru yanma hücresi duvarlarından aktarılması gibi çok ince bir proje meselesi
İngilizce - İngilizce
heat transfer
the transmission of thermal energy via conduction, convection or radiation