the study of word structure, especially in terms of morphemes

listen to the pronunciation of the study of word structure, especially in terms of morphemes
İngilizce - Türkçe

the study of word structure, especially in terms of morphemes teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

morphology
(Dilbilim) biçim bilgisi
morphology
şekilbilgisi
morphology
biçimbilgisi
morphology
(Dilbilim) yapı bilgisi
morphology
yapıbilim
morphology
(Kimya) biçim bilim
morphology
(İnşaat) biçim
morphology
biçimbilim
morphology
morfoloji
morphology
i., biyol., dilb. biçimbilim, yapıbilim, morfoloji
morphology
{i} şekilbilim
morphology
(Tıp) Canlılarda dışşekillerden bahseden bilgi, organ oluşumundan bahseden ilim, morfoloji
İngilizce - İngilizce
morphology
the study of word structure, especially in terms of morphemes