the study of the physical form of lands and regions

listen to the pronunciation of the study of the physical form of lands and regions
İngilizce - Türkçe

the study of the physical form of lands and regions teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

morphology
(Dilbilim) biçim bilgisi
morphology
şekilbilgisi
morphology
biçimbilgisi
morphology
(Dilbilim) yapı bilgisi
morphology
yapıbilim
morphology
(Kimya) biçim bilim
morphology
(İnşaat) biçim
morphology
biçimbilim
morphology
morfoloji
morphology
i., biyol., dilb. biçimbilim, yapıbilim, morfoloji
morphology
{i} şekilbilim
morphology
(Tıp) Canlılarda dışşekillerden bahseden bilgi, organ oluşumundan bahseden ilim, morfoloji
İngilizce - İngilizce
morphology
the study of the physical form of lands and regions

  Heceleme

  the stu·dy of the phys·i·cal form of lands and regions

  Türkçe nasıl söylenir

  dhi stʌdi ıv dhi fîzîkıl fôrm ıv ländz ınd ricınz

  Telaffuz

  /ᴛʜē ˈstədē əv ᴛʜē ˈfəzəkəl ˈfôrm əv ˈlandz ənd ˈrēʤənz/ /ðiː ˈstʌdiː əv ðiː ˈfɪzɪkəl ˈfɔːrm əv ˈlændz ənd ˈriːʤənz/

  Günün kelimesi

  sward