the result of any process inverse to multiplication

listen to the pronunciation of the result of any process inverse to multiplication
İngilizce - Türkçe

the result of any process inverse to multiplication teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

quotient
i., mat. bölüm
quotient
(Biyoloji) oran
quotient
bir niceliğin diğerinde kaç kere olduğunu belirten sayı
quotient
(Matematik) bölüntü
quotient
bölüm
quotient
{i} bölüm [mat.]
quotient
(isim) bölüm [mat.]
İngilizce - İngilizce
quotient
the result of any process inverse to multiplication

  Heceleme

  the re·sult of a·ny proc·ess in·verse to mul·ti·pli·ca·tion

  Türkçe nasıl söylenir

  dhi rizʌlt ıv eni prôses învırs tı mʌltıplıkeyşın

  Telaffuz

  /ᴛʜē rēˈzəlt əv ˈenē ˈprôˌses ənˈvərs tə ˌməltəpləˈkāsʜən/ /ðiː riːˈzʌlt əv ˈɛniː ˈprɔːˌsɛs ɪnˈvɜrs tə ˌmʌltəpləˈkeɪʃən/

  Günün kelimesi

  svelte