the quality of having extraordinary mental capacity

listen to the pronunciation of the quality of having extraordinary mental capacity
İngilizce - Türkçe

the quality of having extraordinary mental capacity teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

brilliance
ihtişam
brilliance
fevkalade parlaklık
brilliance
zekâ parlaklığı
brilliance
{i} deha
brilliance
mükemmellik
brilliance
göz alıcılık
brilliance
harikuladelik
brilliance
{i} parlaklık
brilliance
{i} görkem
İngilizce - İngilizce
brilliance
the quality of having extraordinary mental capacity

  Heceleme

  the qua·li·ty of ha·ving ex·traor·di·na·ry men·tal ca·pac·i·ty

  Türkçe nasıl söylenir

  dhi kwälıti ıv hävîng îkstrôrdıneri mentıl kıpäsıti

  Telaffuz

  /ᴛʜē ˈkwälətē əv ˈhavəɴɢ əkˈstrôrdənˌerē ˈmentəl kəˈpasətē/ /ðiː ˈkwɑːlətiː əv ˈhævɪŋ ɪkˈstrɔːrdənˌɛriː ˈmɛntəl kəˈpæsətiː/