the process of selling the accounts receivable of a company to a third party

listen to the pronunciation of the process of selling the accounts receivable of a company to a third party
İngilizce - Türkçe

the process of selling the accounts receivable of a company to a third party teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

factoring
faktöring
factoring
(Ekonomi) Vadeli satış yapan firmaların her türlü mal ve hizmet satışından doğan haklarının alacaklandırıcı adı verilen finansal kuruluşlara devredilmesi işlemi, alacaklandırma
factoring
(Ekonomi) Faktoring, firmaların mal ve hizmet satışlarından doğmuş veya doğacak vadeli, fatura veya fatura yerine geçen bir belgeye dayanan alacakların(çek, senet) faktoring şirketi tarafından temlik alınması yoluyla, finansman, garanti ve tahsilat hizmetlerinin sunulduğu bir finansal üründür
factoring
finanse etme anlaşması
factoring
finanse etme
İngilizce - İngilizce
factoring
the process of selling the accounts receivable of a company to a third party

  Heceleme

  the proc·ess of sell·ing the accounts re·cei·va·ble of a com·pa·ny to a third par·ty

  Türkçe nasıl söylenir

  dhi prôses ıv selîng dhi ıkaunts rîsivıbıl ıv ı kʌmpıni tı ı thırd pärti

  Telaffuz

  /ᴛʜē ˈprôˌses əv ˈseləɴɢ ᴛʜē əˈkounts rəˈsēvəbəl əv ə ˈkəmpənē tə ə ˈᴛʜərd ˈpärtē/ /ðiː ˈprɔːˌsɛs əv ˈsɛlɪŋ ðiː əˈkaʊnts rɪˈsiːvəbəl əv ə ˈkʌmpəniː tə ə ˈθɜrd ˈpɑːrtiː/

  Günün kelimesi

  jocose