the process of removing magnetization

listen to the pronunciation of the process of removing magnetization
İngilizce - İngilizce
demagnetization
the process of removing magnetization

  Heceleme

  the proc·ess of re·mo·ving mag·net·i·za·tion

  Türkçe nasıl söylenir

  dhi prôses ıv rimuvîng mägnıtızeyşın

  Telaffuz

  /ᴛʜē ˈprôˌses əv rēˈmo͞ovəɴɢ ˌmagnətəˈzāsʜən/ /ðiː ˈprɔːˌsɛs əv riːˈmuːvɪŋ ˌmæɡnətəˈzeɪʃən/