the process of arranging music for an orchestra

listen to the pronunciation of the process of arranging music for an orchestra
İngilizce - Türkçe

the process of arranging music for an orchestra teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

orchestration
orkestrasyon
orchestration
{i} orkestraya uyarlama
orchestration
(Mukavele) harmonik düzenleme prosedürü, becerili organize etme prosedürü
İngilizce - İngilizce
orchestration
the process of arranging music for an orchestra

  Heceleme

  the proc·ess of ar·rang·ing mu·sic for an or·ches·tra

  Türkçe nasıl söylenir

  dhi prôses ıv ıreyncîng myuzîk fôr ın ôrkıstrı

  Telaffuz

  /ᴛʜē ˈprôˌses əv ərˈānʤəɴɢ ˈmyo͞ozək ˈfôr ən ˈôrkəstrə/ /ðiː ˈprɔːˌsɛs əv ɜrˈeɪnʤɪŋ ˈmjuːzɪk ˈfɔːr ən ˈɔːrkəstrə/

  Günün kelimesi

  analphabet