the principal or capital of an estate, as distinguished from the income

listen to the pronunciation of the principal or capital of an estate, as distinguished from the income
İngilizce - Türkçe

the principal or capital of an estate, as distinguished from the income teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

corpus
kitaplık
corpus
(Dilbilim) bütünce
corpus
Külliyat, mecmua
corpus
Ana para, sermaye
corpus
((anatomi) esas
corpus
{i} yazarın tüm eserlerini içeren dizi
corpus
kitaplık,korpus
corpus
{i} yapı
corpus
corpus juris kanun külliyatı
corpus
(Tıp) Gövde (ogran veya organın bir kısmı)
corpus
esas
corpus
(Tıp) Cisim, corporis
corpus
{i} sermaye

Rusça sermayesi hızla büyüyor. - The Russian corpus is growing quickly.

corpus
corpusdelicti esas ve cismani delil ceset
corpus
{i} ana kısım
corpus
{i} kapital
corpus
(Tıp) (corpora)
corpus
(Tıp) Vücut beden
corpus
(isim) külliyat, yazarın tüm eserlerini içeren dizi; ana kısım; yapı; sermaye; kapital
corpus
mecmua
İngilizce - İngilizce
corpus
the principal or capital of an estate, as distinguished from the income

    Heceleme

    the prin·ci·pal or cap·i·tal of an estate, as dis·tin·guished from the in·come

    Telaffuz