the power of a microorganism to cause grave disease

listen to the pronunciation of the power of a microorganism to cause grave disease
İngilizce - Türkçe

the power of a microorganism to cause grave disease teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

virulence
(Tıp) Mikropların enfeksiyon yapma kudreti
virulence
(Tıp) virülans
virulence
(Tıp) virulans
virulence
{i} zehirlilik
virulence
{i} öldürücülük
virulence
{i} düşmanlık
virulence
nefret dolu olma/tehlike
virulence
{i} kin
virulence
{i} şiddet
virulence
{i} keskinlik
İngilizce - İngilizce
virulence
the power of a microorganism to cause grave disease

  Heceleme

  the po·wer of a mi·cro·or·ga·ni·sm to cause grave dis·ease

  Türkçe nasıl söylenir

  dhi pauır ıv ı maykrōôrgınîzım tı kôz greyv dîziz

  Telaffuz

  /ᴛʜē ˈpouər əv ə ˌmīkrōˈôrgəˌnəzəm tə ˈkôz ˈgrāv dəˈzēz/ /ðiː ˈpaʊɜr əv ə ˌmaɪkroʊˈɔːrɡəˌnɪzəm tə ˈkɔːz ˈɡreɪv dɪˈziːz/

  Günün kelimesi

  querist