the point at which a calling program accesses a called program

listen to the pronunciation of the point at which a calling program accesses a called program
İngilizce - Türkçe

the point at which a calling program accesses a called program teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

entry point
giriş noktası
entry point
(Avrupa Birliği) giriş kapısı, giriş noktası
entry point
(Havacılık) fir noktası
entry point
(Askeri) GİRİŞ NOKTASI: Bir bilgisayar programına, yordama veya alt yordama girerken belirtilecek koşullar
İngilizce - İngilizce
entry point
the point at which a calling program accesses a called program