the office of a dictator, insolence

listen to the pronunciation of the office of a dictator, insolence
İngilizce - Türkçe

the office of a dictator, insolence teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

dictatorship
diktatörlük

Tüm diktatörlüklerin bu kadar kötü olduğunu düşünüyor musunuz? - Do you think that all dictatorships are bad?

Myanmar askeri bir diktatörlük tarafından yönetiliyor. - Myanmar is ruled by a military dictatorship.

dictatorship
diktatörlükle yönetilen ülke
dictatorship
(isim) diktatörlük
İngilizce - İngilizce
{n} dictatorship
the office of a dictator, insolence