the observance of a holiday or feast day, as by solemnities

listen to the pronunciation of the observance of a holiday or feast day, as by solemnities
İngilizce - Türkçe

the observance of a holiday or feast day, as by solemnities teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

celebration
{i} kutlama

Lincoln kutlamaların bittiğine memnundu. - Lincoln was glad the celebrations were over.

On binlerce insan soğuk ve yağmura rağmen Paskalya kutlamasında Papa Francis ile Dindar Kütleye katılmak için pazar sabahı Aziz Petrus Meydanında toplandı. - Tens of thousands of people gathered in Saint Peter's Square on Sunday morning, despite the cold and the rain, to take part in Solemn Mass with Pope Francis in celebration of Easter.

celebration
tören

Veliler okul törenine davet edilecek. - The parents will be invited to the school celebration.

Uygurlar arasında, isim verme töreni bir çocuğa isim verildikten sonra düzenlenir. - Among the Uighurs, a Naming Celebration is held after a child is given a name.

celebration
merasim
celebration
{i} anma
İngilizce - İngilizce
celebration
the observance of a holiday or feast day, as by solemnities