the name is also applied to other allied species

listen to the pronunciation of the name is also applied to other allied species
İngilizce - Türkçe

the name is also applied to other allied species teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

nightingale
{i} bülbül

Bülbüller bir kafeste ötmezler. - Nightingales will not sing in a cage.

Akşam sessizliğinde ahenkli bülbülün zevkini çıkarırız. - In the evening quiet, we enjoy the song of the euphonious nightingale.

kestrel
kerkenez
polecat
kokarca
kestrel
Falco tinnunculus
kestrel
(isim) kerkenez
nightingale
(isim) bülbül
nightingale
Luscinia megarhynchos
polecat
kır sansarı
polecat
Amerika sansarı
polecat
(isim) kokarca, sansar [amer.]
polecat
i., zool. kokarca, kırsansarı
polecat
Mustela putorius
polecat
{i} sansar [amer.]
İngilizce - İngilizce
polecat
nightingale
fallfish
kestrel
the name is also applied to other allied species

  Heceleme

  the name I·s al·so ap·plied to oth·er al·lied spe·cies

  Türkçe nasıl söylenir

  dhi neym îz ôlsō ıplayd tı ʌdhır ılayd spişiz

  Telaffuz

  /ᴛʜē ˈnām əz ˈôlsō əˈplīd tə ˈəᴛʜər əˈlīd ˈspēsʜēz/ /ðiː ˈneɪm ɪz ˈɔːlsoʊ əˈplaɪd tə ˈʌðɜr əˈlaɪd ˈspiːʃiːz/

  Günün kelimesi

  momism