the middle section of an insects body

listen to the pronunciation of the middle section of an insects body
İngilizce - Türkçe

the middle section of an insects body teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

thorax
{i} göğüs kafesi
thorax
thoracicgöüste olan
thorax
{i} göğüs
thorax
anat
thorax
(Tıp) Göğüs, pectus
thorax
göğüse ait
thorax
{ç} --es (thor'äksîz)/tho.ra.ces (thor'ısiz) i., (Anatomi) göğüs, toraks
İngilizce - İngilizce
thorax
the middle of
the center of, the heart of
the middle section of an insects body

  Heceleme

  the mid·dle sec·tion of an insects bo·dy

  Türkçe nasıl söylenir

  dhi mîdıl sekşın ıv ın însekts bädi

  Telaffuz

  /ᴛʜē ˈmədəl ˈseksʜən əv ən ˈənˌsekts ˈbädē/ /ðiː ˈmɪdəl ˈsɛkʃən əv ən ˈɪnˌsɛkts ˈbɑːdiː/

  Günün kelimesi

  teknonym