the main part of an organ or other bodily structure

listen to the pronunciation of the main part of an organ or other bodily structure
İngilizce - Türkçe

the main part of an organ or other bodily structure teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

corpus
kitaplık
corpus
(Dilbilim) bütünce
corpus
Külliyat, mecmua
corpus
Ana para, sermaye
corpus
((anatomi) esas
corpus
{i} yazarın tüm eserlerini içeren dizi
corpus
kitaplık,korpus
corpus
{i} yapı
corpus
corpus juris kanun külliyatı
corpus
(Tıp) Gövde (ogran veya organın bir kısmı)
corpus
esas
corpus
(Tıp) Cisim, corporis
corpus
{i} sermaye

Rusça sermayesi hızla büyüyor. - The Russian corpus is growing quickly.

corpus
corpusdelicti esas ve cismani delil ceset
corpus
{i} ana kısım
corpus
{i} kapital
corpus
(Tıp) (corpora)
corpus
(Tıp) Vücut beden
corpus
(isim) külliyat, yazarın tüm eserlerini içeren dizi; ana kısım; yapı; sermaye; kapital
corpus
mecmua
İngilizce - İngilizce
corpus
the main part of an organ or other bodily structure

  Heceleme

  the Main part of an or·gan or oth·er bo·di·ly struc·ture

  Türkçe nasıl söylenir

  dhi meyn pärt ıv ın ôrgın ır ʌdhır bädıli strʌkçır

  Telaffuz

  /ᴛʜē ˈmān ˈpärt əv ən ˈôrgən ər ˈəᴛʜər ˈbädəlē ˈstrəkʧər/ /ðiː ˈmeɪn ˈpɑːrt əv ən ˈɔːrɡən ɜr ˈʌðɜr ˈbɑːdəliː ˈstrʌkʧɜr/