the lean end of a neck of veal

listen to the pronunciation of the lean end of a neck of veal
İngilizce - İngilizce
scrag
the lean end of a neck of veal

    Türkçe nasıl söylenir

    dhi lin end ıv ı nek ıv vil

    Telaffuz

    /ᴛʜē ˈlēn ˈend əv ə ˈnek əv ˈvēl/ /ðiː ˈliːn ˈɛnd əv ə ˈnɛk əv ˈviːl/