the lean end of a neck of veal lean end of the neck

listen to the pronunciation of the lean end of a neck of veal lean end of the neck
İngilizce - İngilizce
scrag
the lean end of a neck of veal lean end of the neck

    Türkçe nasıl söylenir

    dhi lin end ıv ı nek ıv vil lin end ıv dhi nek

    Telaffuz

    /ᴛʜē ˈlēn ˈend əv ə ˈnek əv ˈvēl ˈlēn ˈend əv ᴛʜē ˈnek/ /ðiː ˈliːn ˈɛnd əv ə ˈnɛk əv ˈviːl ˈliːn ˈɛnd əv ðiː ˈnɛk/