the large console for controlling the relative levels of the stage microphones

listen to the pronunciation of the large console for controlling the relative levels of the stage microphones
İngilizce - Türkçe

the large console for controlling the relative levels of the stage microphones teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

soundboard
ses yansıtıcısı
soundboard
sounding board keman gövdesi gibi sesi aksettirme vasıtası
soundboard
tasarlanan şeyin etkisini ölçmek için denenen kimse
İngilizce - İngilizce
soundboard
the large console for controlling the relative levels of the stage microphones

  Heceleme

  the large con·sole for con·trol·ling the rel·a·tive levels of the stage microphones

  Türkçe nasıl söylenir

  dhi lärc kınsōl fôr kıntrōlîng dhi relıtîv levılz ıv dhi steyc maykrōfōnz

  Telaffuz

  /ᴛʜē ˈlärʤ kənˈsōl ˈfôr kənˈtrōləɴɢ ᴛʜē ˈrelətəv ˈlevəlz əv ᴛʜē ˈstāʤ ˈmīkrōˌfōnz/ /ðiː ˈlɑːrʤ kənˈsoʊl ˈfɔːr kənˈtroʊlɪŋ ðiː ˈrɛlətɪv ˈlɛvəlz əv ðiː ˈsteɪʤ ˈmaɪkroʊˌfoʊnz/

  Günün kelimesi

  best gold