the language of this people

listen to the pronunciation of the language of this people
İngilizce - İngilizce
the language of this people

  Heceleme

  the lan·guage of this peo·ple

  Türkçe nasıl söylenir

  dhi länggwıc ıv dhîs pipıl

  Telaffuz

  /ᴛʜē ˈlaɴɢgwəʤ əv ᴛʜəs ˈpēpəl/ /ðiː ˈlæŋɡwəʤ əv ðɪs ˈpiːpəl/

  Günün kelimesi

  pudency