the introduction of chemicals into the body through puncture

listen to the pronunciation of the introduction of chemicals into the body through puncture
İngilizce - Türkçe

the introduction of chemicals into the body through puncture teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

injection
(İnşaat) püskürtme
injection
(Tıp) injeksiyon
injection
(Kimya) iğne yapma
injection
(Tıp) şırınga
injection
(Tıp) içitim
injection
iğne

Ben iğne olmak yerine, ilaç almayı tercih ederim. - I prefer taking medicine rather than getting an injection.

Sami zehirli iğneyle ölüme mahkum edildi. - Sami was sentenced to die by lethal injection.

injection
(Tıp) Enjeksiyon, ilaçların şırınga ile vücuda zerki
injection
konu dışı bir fikri ortaya atma
injection
islim kazanına soğuk su sıkma
injection
{i} zerk
injection
içeriye atılan şey
injection
{i} lavman
injection
{i} enjeksiyon

Onun birkaç botox enjeksiyonu aldığını düşünüyorum. - I think she's had a few Botox injections.

Sana ağrı kesici bir enjeksiyon yapacağım. - I'm going to give you an injection of an analgesic.

injection
injection cock püskürtme musluğu
injection
{i} enjekte etme
injection
enjeksiyon,enjekte
injection
{i} sokulma
İngilizce - İngilizce
injection
the introduction of chemicals into the body through puncture

  Heceleme

  the in·tro·duc·tion of chemicals in·to the bo·dy through punc·ture

  Türkçe nasıl söylenir

  dhi întrōdʌkşın ıv kemîkılz întı dhi bädi thru pʌngkşır

  Telaffuz

  /ᴛʜē ˌəntrōˈdəksʜən əv ˈkeməkəlz əntə ᴛʜē ˈbädē ˈᴛʜro͞o ˈpəɴɢksʜər/ /ðiː ˌɪntroʊˈdʌkʃən əv ˈkɛmɪkəlz ɪntə ðiː ˈbɑːdiː ˈθruː ˈpʌŋkʃɜr/

  Günün kelimesi

  ort