the end of a rope that is not used to make a knot

listen to the pronunciation of the end of a rope that is not used to make a knot
İngilizce - İngilizce
standing end
the end of a rope that is not used to make a knot

  Heceleme

  the end of a rope that I·s not used to make a knot

  Türkçe nasıl söylenir

  dhi end ıv ı rōp dhıt îz nät yuzd tı meyk ı nät

  Telaffuz

  /ᴛʜē ˈend əv ə ˈrōp ᴛʜət əz ˈnät ˈyo͞ozd tə ˈmāk ə ˈnät/ /ðiː ˈɛnd əv ə ˈroʊp ðət ɪz ˈnɑːt ˈjuːzd tə ˈmeɪk ə ˈnɑːt/

  Günün kelimesi

  phraseology